AB Bergsgatan arbetar med psykoterapi, handledning och utbildningar. Vi arbetar med psykoterapi för den enskilde och är specialiserad på terapier vid kris, sorg, förluster och separationer. För arbetsplatser kan vi erbjuda handledning, enskild eller i grupp och utbildningar. Genom utbildningar om samtal med svåra besked, kris och sorg på arbetsplatsen och handledning, rustar vi medarbetare och chefer.

Vi erbjuder psykoterapi

Vi erbjuder psykoterapi, korttids- eller långtidspsykoterapi. Specialiserad på kriser, sorg, separationer, förluster men vi arbetar även med andra frågeställningar. Mottagningen ligger centralt på Sankt Eriksgatan på Kungsholmen vid Fridhemsplan nära tunnelbanan och buss. Tid bokas antingen via mail: info@bergsgatan.se eller telefon: 070-792 99 09.

Vi erbjuder utbildningar och handledning

Ett urval:

Samtal med svåra besked, del 1

Att vara chef och arbetsledare på en arbetsplats innebär att man behöver genomföra samtal med svåra besked. Syftet med utbildningen är att rusta chefer och arbetsledare inför dessa samtal.
Utbildningen innehåller: Metod för genomförande av samtal med svåra besked, samtalsteknik och genomgång av förberedelserna och genomförandet av samtalet med fokus på medarbetarens behov och reaktioner i en pressad situation.

Samtal med svåra besked, del 2

Utbildningen är en fortsättning på Samtal med svåra besked, del 1 och bygger vidare på chefens samtal med medarbetare i olika arbetsrelaterade situationer, men tar också fasta på chefens roll utifrån ansvar, lojalitet och gränser.
Utbildningen innehåller: Metod för genomförande av medlingssamtal och avlastningssamtal, övningar och dilemman kring frågeställningar om chefens ansvar, lojalitet och gränser.

Sorg – När medarbetare eller anhöriga till medarbetare avlider

När medarbetare avlider hastigt eller efter en tids sjukdom, gäller det för chefer och arbetsledare att hantera dessa situationer på bästa sätt.
Utbildningen innehåller: Kunskap om sorg, sorgereaktioner, sorgearbetets olika faser, arbetsgruppens psykologi och behov vid dödsfall m m. Dessutom en metod att arbeta efter och en verktygslåda för chefen och arbetsledaren att använda för att känna sig trygg i sin roll.
Målgrupp: Chefer, arbetsledare, HR-personal
Kurslitteratur: ”Döden på arbetsplatsen – en handbok för chefer och arbetsledare” av Katarina Tingström

Krishantering

Vi erbjuder krishantering på arbetsplatser, både för den enskilde men även för grupper eller hela arbetsplatsen i samband med händelser. Konkreta stödinsatser och rådgivning. Vi erbjuder även utbildningsinsatser utformade utifrån arbetsplatsens behov.

Handledning

Vi erbjuder också handledning för personalgrupper, handledning för den enskilda medarbetaren och chefshandledning.

"Alldeles utmärkt! Fler nyttiga "verktyg" har tillförts verktygslådan."

"Personligt på ett mycket positivt sätt. Lärorikt och många råd och budskap. Tack!"

- Chefer, Försvarsmakten

"Så bra Katarina är! Klok! Intressant! Kraftfull! Ödmjuk! Inte ofta jag känner som jag gjorde som efter detta seminarium. Det här gav något."

- Personalchef, Stockholm

"Väldigt inspirerande kursledare. Borde ha gått denna kurs långt tidigare. Mycket användbart i vissa personalärenden."

- Fackligt förtroendevald, Finansförbundet

Boken ger råd kring vad chefer, arbetsledare och medarbetare bör göra när ett dödsfall inträffar på arbetsplatsen, när en medarbetare avlider i sitt hem, när en anhörig till en medarbetare gått bort eller när dödsfallet är följden av en olycka respektive sjukdom. Den ger tydliga och enkla anvisningar

Klicka här för att läsa mera om boken

Grundaren av företaget är Katarina Tingström, präst och legitimerad psykoterapeut. Hon har tidigare varit verksam i många år som försvarsmaktspräst och polispräst i Region Stockholm. Som präst i Svenska kyrkan har hon arbetat i över 25 år. I sitt yrkesliv har hon ofta mött anhöriga till avlidna och ställs inför svåra frågor kring liv och död. Hon har en gedigen erfarenhet av att arbeta med samtal och möta både enskilda och arbetsplatser i kris. Katarina är även utbildad handledare. Hon är en ofta anlitad föreläsare och hennes föreläsningar präglas av stor värme och bitvis humor, trots de tunga ämnena.

Du kan nå oss på info@bergsgatan.se eller 070 - 792 99 09